Blågrønalger (cyanobakterier), Cyanophyceae (Nostocophyceae)

Calothrix scopulorum Dansk navn: blågrøn skvatalge

(google) (photo) :: Chroococcus dimidiatus Dansk navn: almindelig farvekugle

(google) (photo) :: Nostoc commune Dansk navn: skyfald